JaLCDOI Training Medical Staff with Basic Skills for Data Science in Genomic Medicine
FullText URL fulltext.pdf
Author Tomida, Shuta| Morita, Mizuki| Yamashita, Noriyuki| Hirasawa, Akira| Toyooka, Shinichi|
Keywords genomic medicine tumor mutation burden biomedical data science bioinformatics
Published Date 2020-05-01
Publication Title YAKUGAKU ZASSHI
Volume volume140
Issue issue5
Publisher 日本薬学会
Start Page 657
End Page 661
ISSN 0031-6903
NCID AN00284903
Content Type Journal Article
language 日本語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders 日本薬学会
File Version publisher
PubMed ID 32378667
DOI 10.1248/yakushi.19-00217-2
Web of Science KeyUT 000596822500010
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1248/yakushi.19-00217-2
Author Nishii, Kazuya| Ohashi, Kadoaki| Tamura, Tomoki| Ninomiya, Kiichiro| Matsubara, Takehiro| Senoo, Satoru| Kano, Hirohisa| Watanabe, Hiromi| Oda, Naohiro| Makimoto, Go| Higo, Hisao| Kato, Yuka| Ninomiya, Takashi| Kubo, Toshio| Yamamoto, Hiromasa | Tomida, Shuta| Hotta, Katsuyuki| Tabata, Masahiro| Toyooka, Shinichi| Maeda, Yoshinobu| Kiura, Katsuyuki|
Keywords non-small cell lung cancer epidermal growth factor receptor mutations droplet digital PCR exhaled breath condensate EGFR-TKIs
Note This fulltext is available in Apr. 2021.|
Published Date 2020-12
Publication Title Oncology Letters
Volume volume20
Issue issue6
Publisher Spandidos Publications
Start Page 393
ISSN 1792-1074
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
PubMed ID 33193853
DOI 10.3892/ol.2020.12256
Web of Science KeyUT 000595649300005
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.3892/ol.2020.12256
Author Ochi, Kosuke| Suzawa, Ken| Tomida, Shuta| Shien, Kazuhiko| Takano, Jui| Miyauchi, Shunsaku| Takeda, Tatsuaki| Miura, Akihiro| Araki, Kota| Nakata, Kentaro| Yamamoto, Hiromasa| Okazaki, Mikio| Sugimoto, Seiichiro| Shien, Tadahiko| Yamane, Masaomi| Azuma, Kazuo| Okamoto, Yoshiharu| Toyooka, Shinichi|
Keywords Monensin Epithelial-mesenchymal transition Non-small cell lung cancer Drug repositioning Drug resistance
Note This fulltext is available in Jul. 2021.|
Published Date 2020-08-27
Publication Title Biochemical and Biophysical Research Communications
Volume volume529
Issue issue3
Publisher Academic Press
Start Page 760
End Page 765
ISSN 0006-291X
NCID AA00564395
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version Author
PubMed ID 32736704
DOI 10.1016/j.bbrc.2020.06.077
Web of Science KeyUT 000555780500037
Related Url iaVersionOf https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2020.06.077
Author Isoshima, Daichi| Yamashiro, Keisuke| Matsunaga, Kazuyuki| Taniguchi, Makoto| Matsubara, Takehiro| Tomida, Shuta| Ota, Shinzo| Sato, Michiyoshi| Shimoe, Yutaka| Kohriyama, Tatsuo| Arias, Zulema| Omori, Kazuhiro| Yamamoto, Tadashi| Takashiba, Shogo|
Keywords Microbiome Atherosclerosis Periodontitis Next-generating sequencing Oral bacteria
Note This fulltext is available in May 2021.|
Published Date 2020-05-19
Publication Title Odontology
Publisher Springer
ISSN 16181247
NCID AA11580928
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version author
PubMed ID 32430725
DOI 10.1007/s10266-020-00524-w
Web of Science KeyUT 000534632400001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1007/s10266-020-00524-w
FullText URL fulltext.pdf
Author Matsubara, Takehiro| Soh, Junichi| Morita, Mizuki| Uwabo, Takahiro| Tomida, Shuta| Fujiwara, Toshiyoshi| Kanazawa, Susumu| Toyooka, Shinichi| Hirasawa, Akira|
Published Date 2020-02-27
Publication Title BioMed Research International
Volume volume2020
Publisher Hindawi
Start Page 9349132
ISSN 2314-6133
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2020 Takehiro Matsubara et al.
File Version publisher
PubMed ID 32185225
DOI 10.1155/2020/9349132
Web of Science KeyUT 000522222100002
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1155/2020/9349132
FullText URL fulltext.pdf
Author Takeda, Tatsuaki| Yamamoto, Hiromasa| Suzawa, Ken| Tomida, Shuta| Miyauchi, Shunsaku| Araki, Kota| Nakata, Kentaro| Miura, Akihiro| Namba, Kei| Shien, Kazuhiko| Soh, Junichi| Shien, Tadahiko| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki| Toyooka, Shinichi|
Keywords breast cancer drug resistance lung cancer neratinib YES1
Published Date 2019-12-19
Publication Title Cancer Science
Volume volume111
Issue issue3
Publisher Wiley
Start Page 849
End Page 856
ISSN 1347-9032
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 The Authors.
File Version publisher
PubMed ID 31856375
DOI 10.1111/cas.14289
Web of Science KeyUT 000507433400001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1111/cas.14289
FullText URL fulltext.pdf
Author Yoshioka, Takahiro| Shien, Kazuhiko| Takeda, Tatsuaki| Takahashi, Yuta| Kurihara, Eisuke| Ogoshi, Yusuke| Namba, Kei| Torigoe, Hidejiro| Sato, Hiroki| Tomida, Shuta| Yamamoto, Hiromasa| Soh, Junichi| Fujiwara, Toshiyoshi| Toyooka, Shinichi|
Keywords afatinib gastric cancer HER2 MET YES1
Published Date 2019-06-04
Publication Title Cancer Science
Volume volume110
Issue issue8
Publisher Wiley Open Access
Start Page 2549
End Page 2557
ISSN 1347-9032
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 The Authors.
File Version publisher
PubMed ID 31162771
DOI 10.1111/cas.14089
Web of Science KeyUT 000478616800022
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1111/cas.14089
FullText URL J_Thorac_Oncol_201907017.pdf
Author Makimoto, Go| Ohashi, Kadoaki| Tomida, Shuta| Nishii, Kazuya| Matsubara, Takehiro| Kayatani, Hiroe| Higo, Hisao| Ninomiya, Kiichiro| Sato, Akiko| Watanabe, Hiromi| Kano, Hirohisa| Ninomiya, Takashi| Kubo, Toshio| Rai, Kammei| Ichihara, Eiki| Hotta, Katsuyuki| Tabata, Masahiro| Toyooka, Shinichi| Takata, Minoru| Maeda, Yoshinobu| Kiura, Katsuyuki|
Keywords ALK G1202R Alectinib Amphiregulin MET NSCLC
Published Date 2019-07-30
Publication Title Journal of Thoracic Oncology
Volume volume14
Issue issue11
Publisher Elsevier
Start Page 2009
End Page 2018
ISSN 15560864
NCID AA12058455
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 International Association for the Study of Lung Cancer. Published by Elsevier Inc. All rights reserved.
File Version author
PubMed ID 31374369
DOI 10.1016/j.jtho.2019.07.017
Web of Science KeyUT 000492678300025
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.jtho.2019.07.017
FullText URL fulltext.pdf
Author Chen, Youyi| Sumardika, I Wayan| Tomonobu, Nahoko| Kinoshita, Rie| Inoue, Yusuke| Iioka, Hidekazu| Mitsui, Yosuke| Saito, Ken| Ruma, I Made Winarsa| Sato, Hiroki| Yamauchi, Akira| Murata, Hitoshi| Yamamoto, Ken-ichi| Tomida, Shuta| Shien, Kazuhiko| Yamamoto, Hiromasa| Soh, Junichi| Futami, Junichiro| Kubo, Miyoko| Putranto, Endy Widya| Murakami, Takashi| Liu, Ming| Hibino, Toshihiko| Nishibori, Masahiro| Kondo, Eisaku| Toyooka, Shinichi| Sakaguchi, Masakiyo|
Published Date 2019-07
Publication Title Neoplasia
Volume volume21
Issue issue7
Start Page 627
End Page 640
ISSN 1522-8002
NCID AA11470191
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
Copyright Holders © 2019 The Authors.
File Version publisher
PubMed ID 31100639
DOI 10.1016/j.neo.2019.04.006
Web of Science KeyUT 000472189700001
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1016/j.neo.2019.04.006