Author Takeuchi, Fumiaki| Korenaga, Takashi| Shinoda, Sumio| Takahashi, Teruo|
Published Date 1989-12-15
Publication Title 岡山大学環境管理センター報
Volume volume11
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takeuchi, Fumiaki|
Published Date 1996-12
Publication Title 環境制御
Volume volume18
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Motomizu, Shoji| Takeuchi, Fumiaki| Ikatsu, Hisayoshi| Kaseno, Satoru|
Published Date 2000-09
Publication Title 環境制御
Volume volume22
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Oosumi, Yoshihiro| Takeuchi, Fumiaki|
Published Date 2003-08
Publication Title 環境制御
Volume volume25
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takeuchi, Takeuchi|
Published Date 2004-09-30
Publication Title
Content Type Thesis or Dissertation