Author 岡山大学医学部附属病院三朝分院|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Others
Author Matsubara, Fumie| lnoue, Taeko| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Data or Dataset
Author 寺崎 佳代| 山田 修子| 坂本 香須美|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author 中村 寿美江| 細田 つる子| 中村 あけみ| 寺崎 佳代| 吉尾 慶子| 伊賀 真由美| 土海 智穂|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamamoto, Ryoichi| Ochi, Koji| Matsumura, Naoki| Tanaka, Juntaro| Kato, Tadahiro| Mizushima, Takaaki| Chowdhury Riaz| Harada, Hideo| Hasuoka, Hideaki| Yokota, Satoshi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hosaki, Yasuhiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Ashida, Kozo| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Chowdhury, Riaz| Ichimura, Mitsuko| Matsumura, Naoki| Tanaka, Juntaro| Mizushima, Takaaki| Yamamoto, Ryoichi| Harada, Hideo| Yokota, Satoshi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Tanizaki, Yoshiro| Saito, Katsuyoshi|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kouzou| Yokota, Satoshi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Ikeda, Satoru| Taketa, Kazuhisa|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mizushima, Takaaki| Yamamoto, Ryoichi| Matsumura, Naoki| Chowdhury, Riaz| Kato, Tadahiro| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Yokota, Satoshi| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kato, Tadahiro| Hasuoka, Hideaki| Ochi, Koji| Mizushima, Takaaki| Chowdhury Riaz| Matsumura, Naoki| Yamamoto, Ryoichi| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Yokota, Satoshi| Mitsunobu, Fumihiro| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hosaki, Yasuhiro| Nawa, Yuichiro| Takeuchi, Kazuaki| Tsugeno, Hirofumi| Ashida, Kozo| Yokota, Satoshi| Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Ikeda, Satoru| Taketa, Kazuhisa|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Mifune, Takashi| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Tsugeno, Hirofumi| Yokota, Satoshi| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yokota, Satoshi| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Tanizaki, Yoshiro| Tada, Shinya| Harada, Mine|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ashida, Kozo| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Tanizaki, Yoshiro| Yamamoto, Junko| Tsuji, Takao|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ashida, Kozo| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Takeuchi, Kazuaki| Nawa, Yuichiro| Tanizaki, Yoshiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ashida, Kozo| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Yokota, Satoshi| Tsugeno, Hirofumi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1996-11
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume67
Content Type Departmental Bulletin Paper