Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Others
Author 三朝分院看護部|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Others
Author Institute for Environmental Medicine, Okayama University Medical Scool|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Others
Author Matsubara, Fumie| Endo, Hiroi| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Data or Dataset
Author Nakai, Mutsuo| Yoshida, Junko| Inagaki, Kikuko|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsuo| Ochi, Koji|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirai, Shunichi| Suzuka, Ichio| Morisue, Shinhachi| Soda, Mitsuhiro| Tokuno, Teruo| Komoto, Yoshiaki| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori| 大塚 昭雄|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Harada, Hideo| Tanaka, Juntaro| Ochi, Koji| Matsumoto, Shuji| Ishibashi, Tadaaki| Seno, Toshinobu| Miyake, Hirofumi|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Seno, Toshinobu| Harada, Hideo| Ochi, Koji| Tanaka, Juntaro| Matsumoto, Shuji| Ishibashi, Tadaaki| Takeda, Masahiko| Miyake, Hirofumi|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Komoto, Yoshiaki| Tokunoh, Teruo| Soda, Mitsuhiro| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinhachi| Suzuka, Ichio| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Morisue, Shinhachi| Suzuka, Ichio| Hirai, Shunichi| Soda, Mitshiro| Tokuno, Teruo| Komoto, Yoshiaki| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori| Komatsubara, Shokichi| Teramoto, Shigeru|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Araki, Hiroyuki| Kitani, Hikaru| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro| Tada, Sinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki| Sudo, Michiyasu| Tanizaki, Yoshiro| Tada, Sinya| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro| Matsuoka, Hiroyuki| Ishii, Akira|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kitani, Hikaru| Araki, Hiroyuki|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ochi, Koji| Ishibashi, Tadaaki| Matsumoto, Shuji| Seno, Toshinobu| Tanaka, Juntaro| Harada, Hideo| Akiyama, Tsuneo| Nakai, Mutsurou| Hayashimoto, Kanae|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okuda, Hiroyuki| Kondou, Yuji| Sakata, Junko| Yosida, Sachie| Tanizaki, Yosiro|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Komoto, Yoshiaki| Tokunou, Teruo| Soda, Mitsuhiro| Hirai, Shunichi| Morisue, Shinnhachi| Suzuka, Ichio| Sunakawa, Mitsuru| Yorozu, Hidenori|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sudo, Michiyasu| Araki, Hiroyuki| Kitani, Hikaru| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 1989-07
Publication Title 環境病態研報告
Volume volume60
Content Type Departmental Bulletin Paper