Author Yang, Zhixiao| Ito, Kazuyuki| Hirotsune, Kazuyuki| Saijo, Kazuhiko| Gofuku, Akio| Matsuno, Fumitoshi|
Published Date 2004-09-20
Publication Title Robot and Human Interactive Communication
Content Type Journal Article
Author Noritsugu, Toshiro| Yamamoto, Hiroshi| Sasaki, Daisuke| Takaiwa, Masahiro|
Published Date 2004-08-04
Publication Title Robot and Human Interactive Communication
Content Type Journal Article