Author Nakano, Masanori| Nishimoto, Hidehiko| Fujiwara, Koji| Takahashi, Norio|
Published Date 1999-09-01
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Kohmoto, Osamu| Yoshitomi, Yasumasa| Murakami, Hiroki|
Published Date 2005-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Ohnishi, Takuma| Takahashi, N.|
Published Date 2005-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Nakata, Takayoshi| Takahashi, Norio| Fujiwara, Koji| Nakano, Masanori| Nagao, M.|
Published Date 1992-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Ohtake, Masaya| Sadatoshi, A.| Takahashi, N.|
Published Date 2005-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Nakata, Takayoshi| Takahashi, Norio| Fujiwara, Koji| Nakano, Masanori|
Published Date 1993-04-13
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Takahashi, Norio| Shimada, Koji| Wakasono, H.|
Published Date 2002-5
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Nakata, Takayoshi| Takahashi, N.| Fujiwara, K.| Nakano, Masanori| Ogura, Y.| Matsubara, K.|
Published Date 1992-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Miyagi, Daisuke| Saitoh, Aisya| Takahashi, N.| Uchida, N.| Ozaki, Kazuhiro|
Published Date 2005-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Takahashi, Norio| Nakata, Takayoshi| Uchiyama, N.|
Published Date 1989-3
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Kohmoto, Osamu| Yamane, T.| Miyoshi, J.|
Published Date 2005-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Nakata, Takayoshi| Takahashi, Norio| Fujiwara, Koji| Ahagon, Akira|
Published Date 1989-3
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Tsuboi, H.| Tanaka, H.| Fujita, M.|
Published Date 1989-3
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Nakase, Tomoya| Nakano, Masanori| Fujiwara, K.| Takahashi, N.|
Published Date 1999-05-18
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Gotoh, Yuji| Radin, A.| Takahashi, N.|
Published Date 2005-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Nakata, Takayoshi| Takahashi, N.| Fujiwara, K.| Shiraki, Y.|
Published Date 1990-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Takahashi, Norio| Nakata, Takayoshi| Fujii, Y.| Funabiki, K.| Takeo, M.|
Published Date 1992-4
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article
Author Takahashi, Norio| Suenaga, Ryousuke| Miyata, Koji| Ohashi, Ken|
Published Date 2006-5
Publication Title Magnetics Conference
Content Type Journal Article