Author Muraoka, Takayuki| Soh, Junichi| Toyooka, Shinichi| Aoe, Keisuke| Fujimoto, Nobukazu| Hashida, Shinsuke| Maki, Yuho| Tanaka, Norimitsu| Shien, Kazuhiko| Furukawa, Masashi| Yamamoto, Hiromasa| Asano, Hiroaki| Tsukuda, Kazunori| Kishimoto, Takumi| Otsuki, Takemi| Miyoshi, Shinichiro|
Published Date 2013-12
Publication Title Lung Cancer
Volume volume82
Issue issue3
Content Type Journal Article