FullText URL SciRep_8_1_17906.pdf
Author Muraoka, Yuji| Nagao, Hiroki| Yao, Yuichiro| Wakita, Takanori| Terashima, Kensei| Yokoya, Takayoshi| Kumigashira, Hiroshi| Oshima , Masaharu|
Published Date 2018-12
Publication Title Scientific Reports
Volume volume8
Issue issue1
Publisher Nature Publishing Group
Start Page 17906
ISSN 2045-2322
Content Type Journal Article
language 英語
OAI-PMH Set 岡山大学
File Version publisher
PubMed ID 30559393
DOI 10.1038/s41598-018-36281-8
Web of Science KeyUT 000453444900003
Related Url isVersionOf https://doi.org/10.1038/s41598-018-36281-8
Author Wakita, Takanori| Okazaki, Hiroyuki| Takano, Yoshihiko| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Okazaki, Hiroyuki| Mizuguchi, Yoshikazu| Tsuda, Shunsuke| Takano, Yoshihiko| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Kato, Yukako| Muro, Takayuki| Okawa, Mario| Ishizaka, Kyoko| Shin, Shik| Harima, Hisatomo| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Nakamura, Yoshiaki| Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2012-07-26
Publication Title Physical Review B
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Nakamura, Yoshiaki| Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Wakita, Takanori| Hirai, Masaaki| Muraoka, Yuji| Takeya, Hiroyuki| Hirata, Kazuto| Kumigashira, Hiroshi| Oshima, Masaharu| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-11-25
Publication Title Journal of the Physical Society of Japan
Volume volume79
Issue issue12
Content Type Journal Article
Author Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Iwai, Keisuke| Noami, Kengo| Muro, Takayuki| Nakamura, Tetsuya| Wakita, Takanori| Muraoka, Yuji| Hirai, Masaaki| Tomioka, Fumiaki| Takano, Yoshihiko| Takenaka, Asami| Toyoda, Masahiro| Oguch, Tamio| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2010-12
Publication Title Physica C-Superconductivity and its Applications
Volume volume470
Issue issueS1
Content Type Journal Article
Author Okazaki, Hiroyuki| Yoshida, Rikiya| Muro, Takayuki| Nakamura, Tetsuya| Wakita, Takanori| Muraoka, Yuji| Hirai, Masaaki| Kato, Hiromitsu| Yamasaki, Satoshi| Takano, Yoshihiko| Ishii, Satoshi| Oguchi, Tamio| Yokoya, Takayoshi|
Published Date 2011-02-21
Publication Title Applied Physics Letters
Volume volume98
Issue issue8
Content Type Journal Article