Author Asaumi, Jun-ichi| Yanagi, Yoshinobu| Konouchi, Hironobu| Hisatomi, Miki| Matsuzaki, Hidenobu| Shigehara, Hiroshi| Kishi, Kanji|
Published Date 2004-9
Publication Title European Journal of Radiology
Volume volume51
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Asaumi, Jun-ichi| Yanagi, Yoshinobu| Konouchi, Hironobu| Hisatomi, Miki| Matsuzaki, Hidenobu| Kishi, Kanji|
Published Date 2004-7
Publication Title Oral Oncology
Volume volume40
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Maki, Yu| Murakami, Jun| Asaumi, Jun-ichi| Tsujigiwa, Hidetsugu| Nagatsuka, Hitoshi| Kokeguchi, Susumu| Fukui, Kazuhiro| Kawai, Noriko| Yanagi, Yoshinobu| Kuroda, Masahiro| Tanaka, Noriaki| Matsubara, Nagahide| Kishi, Kanji|
Published Date 2005-7
Publication Title Oral Oncology
Volume volume41
Issue issue10
Content Type Journal Article
Author Murakami, Jun| Asaumi, Jun-ichi| Kawai, Noriko| Tsujigiwa, Hidetsugu| Yanagi, Yoshinobu| Nagatsuka, Hitoshi| Inoue, Tetsuyoshi| Kokeguchi, Susumu| Kawasaki, Shoji| Kuroda, Masahiro| Tanaka, Noriaki| Matsubara, Nagahide| Kishi, Kanji|
Published Date 2005-07
Publication Title Cancer Chemotherapy and Pharmacology
Volume volume56
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Murakami, Jun| Asaumi, Jun-ichi| Maki, Yuu| Tsujigiwa, Hidetsugu| Kuroda, Masahiro| Nagai, Noriyuki| Yanagi, Yoshinobu| Inoue, Tetsuyoshi| Kawasaki, Shoji| Tanaka, Noriaki| Matsubara, Nagahide| Kishi, Kanji|
Published Date 2004-2
Publication Title Oral Oncology
Volume volume40
Issue issue6
Content Type Journal Article