Author Ikeda, Masashi| Iwata, Nakao| Suzuki, Tatsuyo| Kitajima, Tsuyoshi| Yamanouchi, Yoshio| Kinoshita, Yoko| Sekine, Yoshimoto| Iyo, Masaomi| Harano, Mutsuo| Komiyama, Tokutaro| Yamada, Mitsuhiko| Sora, Ichiro| Ujike, Hiroshi| Inada, Toshiya| Ozaki, Norio|
Published Date 2006-2
Publication Title The International Journal of Neuropsychopharmacology
Volume volume9
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ikeda, Masashi| Iwata, Nakao| Suzuki, Tatsuyo| Kitajima, Tsuyoshi| Yamanouchi, Yoshio| Kinoshiya, Yoko| Sekine, Yoshimoto| Iyo, Masaomi| Harano, Mutsuo| Komiyama, Tokutaro| Yamada, Mitsuhiko| Sora, Ichiro| Ujike, Hiroshi| Inada, Toshiya| Ozaki, Norio|
Published Date 2007-10-22
Publication Title International Journal of Neuropsychopharmacology : Protein and Proteomics
Volume volume9
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Ikeda, Masashi| Iwata, Nakao| Suzuki, Tatsuyo| Kitajima, Tsuyoshi| Yamanouchi, Yoshio| Kinoshiya, Yoko| Sekine, Yoshimoto| Iyo, Masaomi| Harano, Mutsuo| Komiyama, Tokutaro| Yamada, Mitsuhiko| Sora, Ichiro| Ujike, Hiroshi| Inada, Toshiya| Ozaki, Norio|
Published Date 2008-09-04
Publication Title International Journal of Neuropsychopharmacology
Volume volume9
Issue issue1
Content Type Journal Article