Author Baba, Naomichi| Yoneda, Kenji| Sasakura, Keiji| Shigeta, Yasutami| Kishida, Yasuhiro| Aoishi, Akihiro| Daido, Hiroko| Nakajima, Shuhei| Iwasa, Junkichi| Tahara, Shoichi| Kaneko, Takao| Matsuo, Mitsuyoshi| Shimizu, Sakayu|
Published Date 2010-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume99
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Keriko, Joseph Mungai| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Isozaki, Yumika| Iwasa, Junkichi|
Published Date 1995-02-01
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume84
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Alam, Md Khorshed| Shimizu, Rumiko| Yamada, Eiko| Baba, Naomichi| Nakajima, Shuhei|
Published Date 1997-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakajima, Shuhei| Okamoto, Akiko| Sugawara, Keiji| Takeda, Taro| Iwasa, Junkichi| Baba, Naomichi|
Published Date 1997-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume86
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Baba, Naomichi| Hirota, Naohisa| Nakajima, Shuhei|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kenji, Glaston Mwangi| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Iwasa, Junkichi|
Published Date 1998-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume87
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kenji, Glaston Mwangi| Mvula, Agnes Mbachi| Koaze, Hiroshi| Baba, Naomichi|
Published Date 2000-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume89
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Onyango, Arnord Nola| Mwasaru, Mwanjala Alfred| Koaze, Hiroshi| Baba, Naomichi|
Published Date 2000-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume89
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mori, Yoshihiro| Umino, Hitoshi| Baba, Naomichi|
Published Date 2001-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume90
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Matsumoto, Kotaro| Mori, Yoshihiro| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Shimizu, Sakayu|
Published Date 2001-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume90
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Seki, Chiyo| Mori, Yoshihiro| Nakajima, Shuhei| Shimizu, Sakayu| Baba, Naomichi|
Published Date 2001-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume90
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Park, Yangwon| Baba, Naomichi|
Published Date 2003-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume92
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kadowaki, Emiko| Yoshida, Yasuhiro| Baba, Naomichi| Nakajima, Shuhei|
Published Date 2003-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume92
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tahara, Shoichi| Taguchi, Takahiko| Kaneko, Takao| Baba, Naomichi|
Published Date 2004-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume93
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakajima, Shuhei| Takaishi, Kazuto| Nagano, Youichi| Alen, Yohannes| Kawazu, Kazuyoshi| Baba, Naomichi|
Published Date 2004-02
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume93
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Iwasa, Junkichi| Kawanishi, Tetsuroh| Handa, Satoshi| Kamano, Hideki| Yamamoto, Shingo| Okamoto, Manabu| Takeda, Norimasa| Nakamura, Mikihiko| Masutani, Tetsuya| Shiro, Motoo| Nakajima, Shuhei| Baba, Naomichi| Seyama, Issei|
Published Date 1992
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume79
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Baba, Naomichi|
Published Date 1990
Publication Title 岡山大学農学部学術報告
Volume volume75
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper