Author Ogura, Tosio| Nagake, Yoshio| Makino, Hirofumi| Haramoto, Toshinori| Matsumoto, Mitsuhito| Hiramatsu, Makoto| Mino, Yasuaki| Nishimura, Shigeaki| Taniai, Kazuhi| Kumagai, Isao| Komoto, Kiichi| Takehisa, Yoshiaki| Matsuura, Umeharu| Suga, Yoshihiko| Ota, Zensuke|
Published Date 1994
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume106
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Makino, Hirohumi| Nagake, Yoshio| Ogura, Toshio| Haramoto, Toshinori| Matsumoto, Mitsuhito| Haramatsu, Makoto| Mino, Yasuaki| Nishimura, Shigeaki| Taniai, Kazuhi| Kumagai, Isao| Komoto, Kiichi| Takehisa, Yoshiaki| Matsuura, Umeharu| Suga, Yoshihiko| Ota, Zensuke|
Published Date 1994
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume106
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Takai, Kenichi| Taniai, Kazuhi| Takatori, Katsuhiko| Ohta, Sachiko| Kunitomi, Mie| Matsuoka, Junji| Kurose, Masao| Kojima, Kazushi|
Published Date 1996-06-29
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume108
Issue issue3-6
Content Type Journal Article