Author Hoshina, Eiko| Hayashi, Yuko| Nakanishi, Yoshiko| Kanao, Naomi| Watanabe, Kumi|
Published Date 1998-09-30
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume9
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hayashi, Yuko| Nakanishi, Yoshiko| Watanabe, Kumi| Kanao, Naomi| Hoshina, Eiko|
Published Date 2001-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume12
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ogata, Miyoko| Sasaki, Katsue| Ashikaga, Kumiko| Morimoto, Sayo| Watanabe, Kumi|
Published Date 2002-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume13
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kato, Kozuki| Shakuda, Mine| Watanabe, Kumi|
Published Date 2003-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Watanabe, Kumi| Takeuchi, Kae| Okano, Hatsue|
Published Date 2004-12-15
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume15
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Watanabe, Kumi| Sumiyoshi, Kazuko| Kaneko, Noriyo| Yokota, Kenji| Kawata, Chieko|
Published Date 2004-03-31
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume14
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Watanabe, Kumi| Sumiyoshi, Kazuko| Morimoto, Michiko| Okano, Hatsue|
Published Date 2005-03-31
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume15
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Watanabe, Kumi| Kanzaki, Hitomi| Senda, Yoshiko| Okamoto, Motoi|
Published Date 2005-03-31
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume15
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Inukai, Masako| Nomura, Kayo| Watanabe, Kumi| Senda, Yoshiko| Mitsuhata, Ritsuko| Kariyama, Reiko|
Published Date 2006-03-31
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume16
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Watanabe, Kumi| Ito, Miki| Kunikata, Hiroko| Yamamoto, Reiko| Kimura, Yukiko| Arimura, Eriko| Takeda, Shizue| Takeoka, Chiharu| Umezu, Nobuko|
Published Date 2007-03-15
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume17
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Watanabe, Kumi| Hayashi, Yuko| Nakanishi, Yoshiko| Kanao, Naomi| Hosina, Eiko|
Published Date 1999-12-20
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume10
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hayashi, Yuko| Kanao, Naomi| Nakanishi, Yoshiko| Watanabe, Kumi| Hoshina, Eiko|
Published Date 2000-03-24
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume10
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mizuhara, Midori| Watanabe, Kumi| Mochida, Sachiko| Ozaki, Yasuko| Okamura, Kyouko| Nishimura, Misae| Yoshizawa, Kiou| Takashima, Miyabi| Yamada, Kazuaki|
Published Date 2001-03-24
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume11
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper