Author Tanabe, Masatada| Satoh, Katashi| Kageyama, Junichi| Tsuuchi, Yasuhiko| Toyama, Yoshihiro| Mori, Yasutane| Yoden, Midori| Kawase, Yoshirou| Mizukawa, Kiichiro|
Published Date 1989-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Hiraki, Yoshio|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Aono, Kaname|
Published Date 1978-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Aono, Kaname|
Published Date 1978-08
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume90
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Aono, Kaname| Mizukawa, Kiichiro| Wakabayashi, Hisao| Satoh, Katashi| Morimoto, Setsuo| Ohkawa, Motoomi| Johja, Ikuo| Kojima, Kanji| Kimoto, Shin|
Published Date 1982-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume94
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Morino, Yasuo| Kimoto, Shin| Sato, Katashi| Hashimoto, Keiji| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Tamai, Toyosato| Aono, Kaname| Tanabe, Masatada| Itagaki, Fumio| Simizu, Nobuyoshi|
Published Date 1979-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume91
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Mizukawa, Kiichiro|
Published Date 1979-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume91
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Mizukawa, Kiichiro|
Published Date 1979-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume91
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Tanabe, Masatada| Satoh, Katashi| Yoden, Midori| Tsuuchi, Yasuhiko| Kawase, Yoshiro| Mizukawa, Kiichiro| Ohkawa, Motoomi| Nanjoh, Satoru| Maeda, Masazumi|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Sakamoto, Kazuhiro| Satoh, Katashi| Kawase, Yoshiroh| Yoden, Midori| Kageyama, Junichi| Gohda, Fuminori| Takashima, Hitoshi| Mizukawa, Kiichiro| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nanjoh, Satoru| Maeda, Masazumi|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Kawase, Yoshirou| Satoh, Katashi| Mori, Yasutane| Yoden, Midomi| Tsuuchi, Yasuhiko| Takashima, Hitoshi| Mizukawa, Kiichiro| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Nakamura, Kenji| Maeda, Masazumi|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Satoh, Katashi| Yoden, Midori| Tsuuchi, Yasuhiko| Sakamoto, Kazuhiro| Gouda, Fuminori| Kawase, Yoshiro| Kawasaki, Yukiko| Mizukawa, Kiichiro| Takashima, Hitoshi| Ohkawa, Motoomi| Tanabe, Masatada|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue11-12
Content Type Journal Article