Author Okuma, Yu| Liu, Keyue| Wake, Hidenori| Haruma, Jun| Yoshino, Tadashi| Ohtsuka, Aiji| Takahashi, Hideo| Mori, Shuji| Nishibori, Masahiro| Date, Isao|
Published Date 2013-08-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume125
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Ichimura, Mitsuko| Tohge, Hiroko| Sakiyama, Junko| Mori, Shuji| Ito, Sekiko| Nakata, Yasunari| Endo, Hiroshi|
Published Date 1997-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume7
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ito, Sekiko| Okamoto, Motoi| Mori, Shuji|
Published Date 1999-02-26
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume9
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sumiyoshi, Kazuko| Kawata, Chieko| Okano, Hatsue| Okamoto, Motoi| Takahashi, Kiyoshi| Mori, Shuji| Tsujimoto, Hisae| Sue, Eiko|
Published Date 2001-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume12
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Liu, Keyue| Mori, Shuji| Takahashi, Hideo| Tomono, Yasuko| Wake, Hidenori| Kanke, Toru| Sato, Yasuharu| Hiraga, Norihito| Adachi, Naoto| Yoshino, Tadashi| Nishibori, Masahiro|
Published Date 2008-12-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Mori, Shuji| Endo, Hiroshi|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Sakiyama, Junko| Mori, Shuji| Ichimura, Mituko| Tohge, Hiroko| Okamoto, Motoi| Endo, Hiroshi|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tohge, Hiroko| Ichimura, Mitsuko| Sakiyama, Junko| Mori, Shuji| Nakata, Yasunari| Endo, Hiroshi|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mori, Shuji| Nakata, Yasunari| Endo, Hiroshi|
Published Date 1994-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume4
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Okamoto, Motoi| Mori, Shuji| Nita Nahoko| Noyori Maki| Hirano Humiko|
Published Date 1994-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume4
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohta, Takeo| Endo, Hiroshi| Mori, Shuji| Koda, Shigeki| Oze, Yutaka|
Published Date 1993-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Endo, Hiroshi| Nakata, Yasunari| Okamoto, Motoi| Mori, Shuji| Ohta, Takeo|
Published Date 1993-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mori, Shuji|
Published Date 1992-02-05
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mori, Shuji| Okamoto, Motoi| Nakata, Yasunari| Endo, Hiroshi|
Published Date 1996-08-30
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume7
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper