Author Inatomi, Seiiti| Itano, Kazuo| Suguri, Setsuo| Tongu, Yasumasa| Aji, Toshiki| Harada, Masakazu| Kai, Jim-Shung| Ho, Li-Hsing| Yamamoto, Tomoko|
Published Date 1981-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue1-2 suppl
Content Type Journal Article
Author Matsuoka, Hiroyuki| Aji, Toshiki| Ishii, Akira| Tongu, Yasumasa| Ohta, Nobuo| Edahiro, Toru| Doi, Hiroyuki| Kimura, Julieta Yuri| Itano, Kazuo| Morishige, Kazuhisa| Song, Jigo|
Published Date 1989-08-31
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume101
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Inatomi, Seiiti| Ito, Yoshihiro| Sakumoto, Daigoro| Itano, Kazuo| Tsubota, Taneo| Kusaura, Tutomu|
Published Date 1965-07-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume77
Issue issue7
Content Type Journal Article
Author Ito, Yosihiro| Sakumoto, Daigoro| Itano, Kazuo| Tsubota, Taneo| Inatomi, Seiiti|
Published Date 1965-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume77
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Saito, Tetsuro| Tomita, Seiichiro| Ikeda, Syuji| Sakumoto, Daigoro| Tongu, Yasumasa| Suguri, Setsuo| Itano, Kazuo| Inatomi, Seiiti|
Published Date 1977-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume89
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Tomita, Seiichiro| Tanaka, Isao| Tongu, Yasumasa| Suguri, Setsuo| Sakumoto, Daigoro| Aji, Toshiki| Itano, Kazuo| Inatomi, Seiiti|
Published Date 1981-10-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume93
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Tongu, Yasumasa| Itano, Kazuo| Ishii, Akira|
Published Date 1988
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume100
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Inatomi, Seiiti| Itano, Kazuo| Kimura, Mitiya| Tsubota, Taneo| Ito, Yosihiro| Sakumoto, Daigoro|
Published Date 1966-01-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume78
Issue issue1.suppl
Content Type Journal Article
Author Inatomi, Seiiti| Itano, Kazuo| Kimura, Mitiya| Tsubota, Taneo| Ito, Yosihiro| Sakumoto, Daigoro|
Published Date 1966-01-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume78
Issue issue1.suppl
Content Type Journal Article
Author Inatomi, Seiiti| Ito, Yoshihiro| Sakumoto, Daigoro| Itano, Kazuo| Kusaura, Tutomu| Okahashi, Kiyoshi| Kanbara, Takeshi|
Published Date 1966-09-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume78
Issue issue7-9
Content Type Journal Article
Author Inatomi, Seiiti| Ito, Yoshihiro| Sakumoto, Daigoro| Itano, Kazuo| Kusaura, Tutomu| Okahashi, Kiyoshi|
Published Date 1966-09-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume78
Issue issue7-9
Content Type Journal Article
Author Tsubota, Taneo| Itano, Kazuo| Sakumoto, Daigoro| Ito, Yoshihiro| Kusaura, Tutomu| Inatomi, Seiiti|
Published Date 1966-01-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume78
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Inatomi, Seiiti| Itano, Kazuo| Tsubota, Taneo| Sakumoto, Daigoro| Ito, Yoshihiro| Kusaura, Tutomu|
Published Date 1966-01-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume78
Issue issue1
Content Type Journal Article