Author Tsunemitsu, Yosuke| Inagaki, Masaru| Hamano, Ryosuke| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Otsuka, Shinya| Osaki, Toshihide| Iwagaki, Hiromi|
Published Date 2008-08-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume120
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kobayashi, Masanao| Kobayashi, Jun-ichi| Iwagaki, Hiromi| Tanaka, Noriaki|
Published Date 1999-02-28
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume110
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Kuroda, Muneaki| Iwagaki, Hiromi| Matsubara, Nagahide| Kimura, Toshikazu| Nonaka, Yasuyuki| Nezu, Masashi| Yoshinaga, Masao| Jikuhara, Atsushi| Hizuta, Akio| Orita, Kunzo|
Published Date 1993-02-27
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume105
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Iwagaki, Hiromi| Fuchimoto, Sadanori| Hamada, Fumihiro| Shiiki, Shigeo| Yasui, Yoshimasa| Matsubara, Nagahide| Akazai, Yoshihiro| Watanabe, Tetsuya| Gouchi, Akira| Hizuta, Akio| Kamikawa, Yasuaki| Orita, Kunzo|
Published Date 1991-08
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume103
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Shiiki, Shigeo| Fuchimoto, Sadanori| Iwagaki, Hiromi| Hamada, Hiroshi| Hizuta, Akio| Oirita, Kunzo|
Published Date 1992
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume104
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Watanabe, Kazuhiko| Iwagaki, Hiromi| Fuchimoto, Sadanori| Shiiki, Shigeo| Matubara, Nagahide| Akazai, Yoshihiro| Watanabe, Tetsuya| Suzaki, Kiichi| Hamada, Fumihiro| Gouchi, Akira| Hizuta, Akio| Orita, Kunzo|
Published Date 1991-08
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume103
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Matsubara, Nagahide| Fuchimoto, Sadanori| Iwagaki, Hiromi| Ookura, Toshihiro| Akazai, Yoshihiro| Watanabe, Tetsuya| Suzaki, Kiichi| Yamashita, Hiroshi| Hamada, Fumihiro| Gouchi, Akira| Hizuta, Akio| Orita, Kunzo|
Published Date 1991-08
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume103
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Iwagaki, Hiromi| Hizuta, Akio| Hamada, Fumihiro| Shiiki, Shigeo| Matsubara, Nagahide| Akazai, Yoshihiro| Suzaki, Kiichi| Watanabe, Tetsuya| Nonaka, Yasuyuki| Kimura, Toshikazu| Fuchimoto, Sadanori| Orita, Kunzo|
Published Date 1991-08
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume103
Issue issue7-8
Content Type Journal Article
Author Shiiki, Shigeo| Fuchimoto, Sadanori| Iwagaki, Hiromi| Hamada, Fumihiro| Hizuta, Akio| Orita, Kunzo|
Published Date 1991-10
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume103
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Iwagaki, Hiromi| Hizuta, Akio| Matsubara, Nagahide| Shiiki, Shigeo| Hamada, Fumihiro| Gouchi, Akira| Kamikawa, Yasuaki| Orita, Kunzo| Fuchimoto, Sadanori| Mizobuchi, Koichi|
Published Date 1991-10
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume103
Issue issue9-10
Content Type Journal Article
Author Iwagaki, Hiromi| Yunoki, Sho| Higuchi, Yasuhiko| Fuchimoto, Sadanori| Orita, Kunzo| Horie, Yasushi|
Published Date 1990-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume102
Issue issue1-2
Content Type Journal Article
Author Inoguchi, Kazuhito| Iwagaki, Hiromi| Hamanaka, Sohei| Moreira, Luis Fernando| Nanba, Hiroshi| Okabayashi, Takahiro| Hizuta, Akio| Orita, Kunzo|
Published Date 1991
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume103
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Fujii, Sayaka| Nishie, Manabu| Hamano, Ryousuke| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yousuke| Ootsuka, Shinya| Miyoshi, Kazuya| Takahashi, Masahiko| Inagaki, Masaru| Oosaki, Toshihide| Iwagaki, Hiromi|
Published Date 2009-04-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume121
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Hamano, Ryosuke| Ohtsuka, Shinya| Fujii, Sayaka| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yosuke| Iwakawa, Kazuhide| Inagaki, Masaru| Ohsaki, Toshihide| Iwagaki, Hiromi|
Published Date 2009-12-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume121
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Hamano, Ryosuke| Inagaki, Masaru| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yosuke| Ohtsuka, Shinya| Iwakawa, Kazuhide| Iwagaki, Hiromi| Sonobe, Hiroshi|
Published Date 2010-04-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Miyaso, Hideaki| Nishie, Manabu| Iwagaki, Hiromi| Ishii, Hiroo| Fujita, Isao| Tomoda, Jun|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hamano, Ryousuke| Otsuka, Shinya| Nishie, Manabu| Nomura, Tsunehisa| Tokunaga, Naoyuki| Miyasou, Hideaki| Takahashi, Kenji| Tsunemitsu, Yousuke| Miyoshi, Kazuya| Inagaki, Masaru| Iwakawa, Kazuhide| Takahashi, Masahiko| Iwagaki, Hiromi|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Hamano, Ryosuke| Inagaki, Masaru| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Tsunemitsu, Yosuke| Ohtsuka, Shinya| Iwakawa, Kazuhide| Iwagaki, Hiromi| Sonobe, Hiroshi|
Published Date 2010-08-02
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kobayashi, Yuka| Yamada, Misa| Fujii, Hiromi| Ko, Yukiko| Uotani, Izumi| Tamoto, Mariko| Nada, Masako| Murai, Hiroyuki| Kado, Ei| Iwagaki, Hiromi| Tomoda, Jun| Saito, Shinya|
Published Date 2010-12-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue3
Content Type Journal Article
Author Hamano, Ryosuke| Otsuka, Shinya| Kimura, Yuuji| Nishie, Manabu| Tokunaga, Naoyuki| Miyasou, Hideaki| Tsunemitu, Yousuke| Inagaki, Masaru| Iwakawa, Kazuhide| Iwagaki, Hiromi|
Published Date 2010-12-01
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume122
Issue issue3
Content Type Journal Article