Author Ono, Kiyomi| Hayashi, Yuko| Ohi, Nobuko| Okuda, Hiroyuki| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2001-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume12
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamaoka, Kiyonori| Mifune, Takashi|
Published Date 2001-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume12
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamaoka, Kiyonori| Shibuya, Koichi| Nagamatsu, Tomohiro| Kawasaki, Shoji|
Published Date 1999-12-20
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume10
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Shibuya, Koichi| Yamaoka, Kiyonori| Nagamatsu, Tomohiro| Kawasaki, Shoji| Hiraki, Yoshio|
Published Date 2000-11-16
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume11
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nagamatsu, Tomohiro| Hanafusa, Tadashi| Kinno, Ikuo| Sakoda, Akihiro| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori| Ono, Toshiro|
Published Date 2008-12
Publication Title 環境制御
Volume volume30
Content Type Journal Article
Author Nagamatsu, Tomohiro| Hanamoto, Katsumi| Ono, Toshiro| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2005-12
Publication Title 環境制御
Volume volume27
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mitsunobu, Fumihiro| Hosaki, Yasuhiro| Ashida, Kozo| Hamada, Masanori| Yamaoka, Kiyonori| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2004-12-01
Publication Title 岡大三朝医療センター研究報告
Volume volume75
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamaoka, Kiyonori| Hanamoto, Katsumi| Ina, Yasuhiro| Kataoka, Takahiro| Kawabe, Atsusi| Sano, Masanobu| Ujifuku, Ayako|
Published Date 2003-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kusuhara, Toshimasa| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2002-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume13
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakagawa, Shinya| Kataoka, Takahiro| Sakoda, Akihiro| Ishimori, Yuu| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2008-04-25
Publication Title RADIOISOTOPES
Volume volume57
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Tokunaga, Rikizo| Sakoda, Akihiro| Kawabe, Atsushi| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-01-27
Publication Title RADIOISOTOPES
Volume volume61
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yamaoka, Kiyonori| Mitsunobu, Fumihiro| Kojima, Shuji| Shibakura, Misako| Kataoka, Takahiro| Hanamoto, Katsumi| Tanizaki, Yoshiro|
Published Date 2005-04-01
Publication Title Journal of Radiation Research
Volume volume46
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Sakoda, Akihiro| Ishimori, Yuu| Toyota, Teruaki| Nishiyama, Yuichi| Tanaka, Hiroshi| Mitsunobu, Fumihiro| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2011-11-22
Publication Title Journal of Radiation Research
Volume volume52
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Sakoda, Akihiro| Yoshimoto, Masaaki| Nakagawa, Shinya| Toyota, Teruaki| Nishiyama, Yuichi| Yamato, Keiko| Ishimori, Yuu| Kawabe, Atsushi| Hanamoto, Katsumi| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2011-07
Publication Title Radiation Protection Dosimetry
Volume volume146
Issue issue1-3
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Nishiyama, Yuichi| Toyota, Teruaki| Yoshimoto, Masaaki| Sakoda, Akihiro| Ishimori, Yuu| Aoyama, Yutaka| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2011-12-01
Publication Title Inflammation
Volume volume34
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Sakoda, Akihiro| Hanamoto, Katsumi| Ishimori, Yu| Nagamatsu, Tomohiro| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2008-05
Publication Title Applied Radiation and Isotopes
Volume volume66
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Teraoka, Junichi| Sakoda, Akihiro| Nishiyama, Yuichi| Yamato, Keiko| Monden, Mayuko| Ishimori, Yuu| Nomura, Takaharu| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-04-01
Publication Title Inflammation
Volume volume35
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Nakagawa, Shinya| Kataoka, Takahiro| Mizuguchi, Yuko| Yoshimoto, Masaaki| Sakoda, Akihiro| Nomura, Takaharu| Wang, Da-Hong| Kawabe, Atsushi| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2008-07
Publication Title Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition
Volume volume43
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Yoshimoto, Masaaki| Kataoka, Takahiro| Toyota, Teruaki| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-02-01
Publication Title Inflammation
Volume volume35
Issue issue1
Content Type Journal Article