Author Kataoka, Takahiro| Mizuguchi, Yuko| Yoshimoto, Masaaki| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2007-11-21
Publication Title Journal of Radiation Research
Volume volume48
Issue issue6
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-02-09
Publication Title ISRN Endocrinology
Volume volume2012
Content Type Journal Article
Author Nakagawa, Shinya| Kataoka, Takahiro| Mizuguchi, Yuko| Yoshimoto, Masaaki| Sakoda, Akihiro| Nomura, Takaharu| Wang, Da-Hong| Kawabe, Atsushi| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2008-07
Publication Title Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition
Volume volume43
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Yoshimoto, Masaaki| Nakagawa, Shinya| Mizuguchi, Yuko| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2009-09
Publication Title Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition
Volume volume45
Issue issue2
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Sakoda, Akihiro| Yoshimoto, Masaaki| Nakagawa, Shinya| Toyota, Teruaki| Nishiyama, Yuichi| Yamato, Keiko| Ishimori, Yuu| Kawabe, Atsushi| Hanamoto, Katsumi| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2011-07
Publication Title Radiation Protection Dosimetry
Volume volume146
Issue issue1-3
Content Type Journal Article
Author Nishiyama, Yuichi| Kataoka, Takahiro| Teraoka, Junichi| Sakoda, Akihiro| Ishimori, Yuu| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-05-29
Publication Title RADIOISOTOPES
Volume volume61
Issue issue5
Content Type Journal Article
Author Nakagawa, Shinya| Kataoka, Takahiro| Sakoda, Akihiro| Ishimori, Yuu| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2008-04-25
Publication Title RADIOISOTOPES
Volume volume57
Issue issue4
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Tokunaga, Rikizo| Sakoda, Akihiro| Kawabe, Atsushi| Hanamoto, Katsumi| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-01-27
Publication Title RADIOISOTOPES
Volume volume61
Issue issue1
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Yamato, Keiko| Nishiyama, Yuichi| Morii, Yuji| Etani, Reo| Takata, Yuji| Hanamoto, Katsumi| Kawabe, Atsuishi| Sakoda, Akihiro| Ishimori, Yuu| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-10
Publication Title Renal Failure
Volume volume34
Issue issue9
Content Type Journal Article
Author Kataoka, Takahiro| Nishiyama, Yuichi| Yamato, Keiko| Teraoka, Junichi| Morii, Yuji| Sakoda, Akihiro| Ishimori, Yuu| Taguchi, Takehito| Yamaoka, Kiyonori|
Published Date 2012-07-31
Publication Title Journal of Radiation Research
Volume volume53
Issue issue6
Content Type Journal Article