Author Sanada, Hiroshi| Ota, Zensuke| Kotsuka, Takashi| Onoye, Osamu| Sakikawa, Yoshinobu| Saihara, Tatsuro| Honke, Kazunori|
Published Date 1964-12-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume76
Issue issue11-12
Content Type Journal Article
Author Hiraki, Kiyoshi| Kimura, Ikuro| Ota, Zensuke| Asano, Kenwo| Kageyama, Hiroshi| Shibuya, Koichi| Kotani, Hidenari| Matsuura, Ryozo| Tsuchida, Junichiro| Sezaki, Tatsuo| Hiraoka, Toshinobu| Himei, Hajime| Moritani, Yoshiaki| Yamana, Masatoshi|
Published Date 1963-03-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume75
Issue issue1-3
Content Type Journal Article
Author Irino, Shozo| Ota, Zensuke| Okada, Koichi| Miyoshi, Isao| Sezaki, Tatsuo| Kawamura, Norio| Kunisada, Mineo| Ikejiri, Koji| Sato, Masanobu| Sota, Susumu| Suzaki, Masanori|
Published Date 1963-03-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume75
Issue issue1-3
Content Type Journal Article
Author Hiraki, Kiyoshi| Ota, Zensuke| Irino, Shozo| Miyoshi, Isao| Sezaki, Tatsuo| Harada, Hideo| Suzuki, Shinya| Ohsato, Yoshimori| Nagamori, Teiichiro| Moriya, Junichiro| Muguruma, Masahito| Takasugi, Kiyoshi| Dabasaki, Hiroshi| Ikeda, Kazuhiko|
Published Date 1965-06-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume77
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Hiraki, Kiyoshi| Ota, Zensuke| Suzuki, Shinya| Takahashi, Kenji| Muguruma, Masahito|
Published Date 1966-01-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume78
Issue issue1.suppl
Content Type Journal Article
Author Ogura, Tosio| Nagake, Yoshio| Makino, Hirofumi| Haramoto, Toshinori| Matsumoto, Mitsuhito| Hiramatsu, Makoto| Mino, Yasuaki| Nishimura, Shigeaki| Taniai, Kazuhi| Kumagai, Isao| Komoto, Kiichi| Takehisa, Yoshiaki| Matsuura, Umeharu| Suga, Yoshihiko| Ota, Zensuke|
Published Date 1994
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume106
Issue issue5-6
Content Type Journal Article
Author Makino, Hirohumi| Nagake, Yoshio| Ogura, Toshio| Haramoto, Toshinori| Matsumoto, Mitsuhito| Haramatsu, Makoto| Mino, Yasuaki| Nishimura, Shigeaki| Taniai, Kazuhi| Kumagai, Isao| Komoto, Kiichi| Takehisa, Yoshiaki| Matsuura, Umeharu| Suga, Yoshihiko| Ota, Zensuke|
Published Date 1994
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume106
Issue issue3-4
Content Type Journal Article