Author Ohara, Hiroshi| Horikawa, Shunichi| Hisashige, Akinori| Hatada, Kazunori| Suzuki, Junichiro| Yoshida, Takeo| Itani, Toru| Ohta, Takeo| Aoyama, Hideyasu| Ohira, Masahiko|
Published Date 1986-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume98
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Ohara, Hiroshi| Horikawa, Shunichi| Hisashige, Akinori| Hatada, Kazunori| Suzuki, Junichiro| Yoshida, Takeo| Itani, Toru| Ohta, Takeo| Aoyama, Hideyasu| Ohira, Masahiko|
Published Date 1986-04-30
Publication Title 岡山医学会雑誌
Volume volume98
Issue issue3-4
Content Type Journal Article
Author Ohta, Takeo| Shimoishi, Yasuaki| Kageyama, Jingo| Shibuya, Koichi| Tohge, Hiroko| Endo, Hiroshi|
Published Date 1997-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume7
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Watanabe, Kumi| Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Ikeda, Toshiko| Maeda, Makiko| Ohta, Takeo|
Published Date 1997-09-10
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume8
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hoshina, Eiko| Ohta, Niwa| Ohta, Takeo|
Published Date 1997-09-10
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume8
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohta, Takeo| Shimoishi, Yasuaki| Kageyama, Jingo| Shibuya, Koichi| Tohge, Hiroko| Endo, Hiroshi|
Published Date 1997-09-10
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume8
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Mori, Misayo| Eguchi, Tomomi| Shimizu, Yoshie| Imura, Keiko| Morimoto, Misao| Kondo, Masuko| Ohta, Takeo|
Published Date 1998-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume8
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kageyama, Jingo| Ohta, Takeo| Yamada, Ichiro|
Published Date 1999-02-26
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume9
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Motohoshio, Yasuko| Tanaka, Misako| Sugii, Masumi| Hukushima, Toshiko| Taguchi, Michiko| Takami, Kyoko| Nakashima, Yasuko| Tsushima, Yuko| Yasumoto, Katsuhiro| Taniguchi, Nozomi| Ohta, Takeo| Okano, Hatsue|
Published Date 2001-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume12
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ono, Kiyomi| Sumiyoshi, Kazuko| Okazaki, Yuka| Ohta, Takeo|
Published Date 2002-12-25
Publication Title 岡山大学医学部保健学科紀要
Volume volume13
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Takabatake, Harumi| Maeda, Makiko| Ohta, Takeo| Kitajima, Kouichi| Kondo, Masuko|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Maeda, Makiko| Takabatake, Harumi| Kondo, Masuko| Ohta, Takeo| Kitajima, Koichi|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ono, Tsuruko| Ohta, Takeo| Maeda, Makiko| Takabatake, Harumi|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohta, Takeo| Shimoishi, Yasuaki| Azuma, Yoshiharu| Endo, Hiroshi| Okazaki, Yuka|
Published Date 1995-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume5
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Ikeda, Toshiko| Maeda, Makiko| Nagata, Hiroshi| Ohta, Takeo|
Published Date 1994-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume4
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Ikeda, Toshiko| Maeda, Makiko| Ito, Hisae| Ohta, Takeo|
Published Date 1993-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohta, Takeo| Endo, Hiroshi| Mori, Shuji| Koda, Shigeki| Oze, Yutaka|
Published Date 1993-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohta, Niwa| Ono, Tsuruko| Ohta, Takeo| Matsui, Yumiko|
Published Date 1993-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Endo, Hiroshi| Nakata, Yasunari| Okamoto, Motoi| Mori, Shuji| Ohta, Takeo|
Published Date 1993-01-31
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume3
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ohta, Takeo| Kondo, Masuko|
Published Date 1992-02-05
Publication Title 岡山大学医療技術短期大学部紀要
Volume volume2
Content Type Departmental Bulletin Paper