Author Tanizaki, Yoshiro| Kitani, Hikaru| Mifune, Takashi| Mitsunobu, Fumihiro| Ochi, Koji| Harada, Hideo| Nakagawa, Saburo| Soda, Ryo| Takahashi, Kiyoshi| Kimura, Ikuro|
Published Date 1993-06
Publication Title 岡大三朝分院研究報告
Volume volume64
Content Type Departmental Bulletin Paper