Proceedings of Okayama Association for Laboratory Animal Science
Published by Okayama Association for Laboratory Animal Science

<Availability>
Some items are not available because of decision by its author or publisher.
volume28 (2012-04)
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP.
PP. 27 - 32
Fukao, Ayaka| Nakaoka, Minori| Takahashi, Sumio| Takeuchi, Sakae|
PP. 40 - 43
Kurabayashi, Yuzuru|
PP. 44 - 49
Ishii, Takeshi| Kimura, Hiroshi| Okada, Tosihiko| Nobuhara, Reiko| Yamamura, Isao|
PP. 50 - 57
Sasaoka, Kaori| A.K.Mazet, Jonna| Ishii, Takeshi|
PP. 58 - 58
Yamamoto, Yoshie| Uchio-Yamada, Kozue| Takano, Kaoru| Ogura, Atsuo| Asano, Toshihiko| Nakagawa, Masarou|
PP. 59 - 62
Furumoto, Kayo| Maeda, Noritaka| Kanda, Teppei| Kake, Satoru| Yukawa, Shouichiro| Murao, Nobuyoshi| Furukawa, Toshinori|
PP. 63 - 64
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 66 - 71
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 72 - 72
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 73 - 77
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP. 78 - 79
Okayama Association for Laboratory Animal Science|
PP.