Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume98 issue7-8 (1986-08-30)
Hiraki, Yoshio| Morimoto, Setsuo| Satoh, Nobuo| Yamamoto, Yoshio| Shirakami, Toshiaki| Joja, Ikuo| Kimoto, Shin| Hashimoto, Keiji| Aono, Kaname| Nakagiri, Yoshitada| Arakawa, Kenzo|
PP. 687 - 695