Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume98 issue1-2 (1986-02-28)
Kaji, Mitumasa| Joja, Ikuo| Shimizu, Mituharu| Nakamura, Tetsuya| Ueda, Hiroyuki| Yamamoto, Yoshio| Shirakami, Toshiaki| Komoto, Shin| Hashimoto, Keiji| Morimoto, Setsuo| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname| Utida, Hatsuzou| Teramoto, Shigeru|
PP. 41 - 48
Suehiro, Michio| Ueda, Setsuo| Ishihara, Motomasa| Tomotsu, Takao| Okamoto, Hiroshi| Tasaka, Shuji| Tamura, Shintaro| Nanba, Masayuki| Masuda, Yu| Ogura, Yoshio|
PP. 107 - 112