Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume97 issue5-6 (1985-06-30)
Hashimoto, Keiji| Kimoto, Shin| Jouja, Ikuo| Yamamoto, Yoshio| Ueda, Hiroyuki| Kaji, Mitsumasa| Shirakami, Toshiaki| Hiraki, Yoshio| Aono, Kaname| Sugita, Katsuhiko|
PP. 475 - 480