Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume95 issue5-6 (1983-06-30)
Watanabe, Shuichi| Saito, Rhusuke| Ogawara, Toshiaki| Ogura, Yoshio| Kanatani, Makoto| Matsubara, Yuzuru| Koike, Satoshi|
PP. 395 - 403
Tanizaki, Yoshiro| Komagoe, Haruki| Sudo, Michiyasu| Ohtani, Jun| Kitani, Hikaru| Matsuka, Yohko| Kimura, Ikuro| Akagi, Katsumi| Townley Robert G.|
PP. 459 - 465
Haraoka, Shoichi| Yoshida, Hidenori| Saito, Daiji| Yamada, Nobuyuki| Ihoriya, Kazuo| Fujii, Akinobu| Uchida, Toshiaki| Kimura, Masashi| Takeda, Ko| Nishihara, Masanobu| Hyodo, Tatsuo| Abe, Yukihiro| Ohnishi, Shigeaki| Minato, Takeshi|
PP. 497 - 506
Naito, Nobuaki| Tomochika, Ken-ichi| Kumode, Akira| Shiode, Junji| Kanemasa, Yasuhiro|
PP. 575 - 581