Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume95 issue11-12 (1983-12-30)
Tanizaki, Yoshiro| Sudo, Michiyasu| Kobashi, Hidetoshi| Shioda, Yutaro| Matsuka, Yoko| Takeyama, Hiroyasu| Harada, Hiroshi| Tada, Shinya| Kimura, Ikuro|
PP. 1153 - 1158
Fujiwara, Masachika| Watanabe, Akiharu| Nakatsukasa, Harushige| Shiota, Tetsuya| Sakata, Tatsuro| Takei, Nobuyuki| Kobayashi, Michio| Nagashima, Hideo|
PP. 1341 - 1345
Ebara, Takashi| Miyazato, Koichi| Otsuki, Saburo| Kira, Shohei|
PP. 1359 - 1362