Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume94 issue9-10 (1982-10-30)
Aji, Toshiki| Fukuda, Tomio| Ho, Li Shin| Tongu, Yasumasa| Inatomi, Seiiti| Doi, Kenji| Motoi, Makoto| Koshimune, Iichiro|
PP. 775 - 782
Namba, Yoshio| Kageyama, Keiko| Azukizawa, Hideo| Miyawaki, Shoji| Ohta, Zensuke| Ofuji, Tadashi|
PP. 805 - 812
Yasuhara, Koichiro| Saito, Daiji| Takeda, Kou| Hyodo, Tazuo| Haraoka, Shoichi| Nagashima, Hideo|
PP. 915 - 920
PP. 943 - 950