Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume91 issue3-4 (1979-04-30)
PP. 281 - 312
Yoshida, Hidenori| Uesugi, Seiichiro| Yuasa, Shiro| Kusachi, Showzo| Sogo, Taiji| Yamada, Nobuyuki| Nishiyama, Osamu| Yasuhara, Kouichiro| Ueda, Minoru| Saito, Daiji| Mae, Ritsuo| Shimada, Yoshihiro| Haraoka, Shoichi|
PP. 415 - 423
Yoshida, Hidenori| Kusuhara, Shunichi| Yoshioka, Nobuhiko| Kusachi, Showzo| Sogo, Taiji| Yamada, Nobuyuki| Nishiyama, Osamu| Yasuhara, Koichiro| Ueda, Minoru| Saito, Daiji| Mae, Ritsuo| Shimada, Yoshihiro| Matsuura, Hidemitsu| Omori, Hiroyuki| Kimoto, Katsuhiko| Shigei, Hiroshi| Haraoka, Shoichi|
PP. 425 - 436
Kuramitsu, Makoto| Itano, Toshifumi| Matsui, Hideki| Tokuda, Masaaki| Hatase, Osamu| Murakami, Tetsuhide| Nisida, Isamu| Hayashi, Hideo|
PP. 461 - 467
Misumi, Hiromasa| Suemasa, Keiko| Doi, Masato| Inoue, Yuri| Ishida, Tatsuo|
PP. 499 - 502
Saito, Ryusuke| Endo, Yoichi| Aoki, Teruyuki| Fujimoto, Akiko| Akagi, Seiko| Masuda, Yu|
PP. 503 - 509
Morino, Yasuo| Kimoto, Shin| Sato, Katashi| Hashimoto, Keiji| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Tamai, Toyosato| Aono, Kaname| Tanabe, Masatada| Itagaki, Fumio| Simizu, Nobuyoshi|
PP. 525 - 531