Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume91 issue1-2 (1979-02-28)
Haraoka, Shoichi| Ueda, Minoru| Yasuhara, Koichiro| Ikenaga, Toyotake| Miyasaka, Minoru| Yoshioka, Nobuhiko| Kawasaki, Tomoko| Mae, Ritsuo|
PP. 17 - 24
Haraoka, Shoichi| Saito, Daiji| Ueda, Minoru| Ogino, Yasuhiro| Kusuhara, Shunichi| Yoshida, Hidenori| Kawasaki, Tomoko| Misayaka, Minoru| Yoshioka, Nobuhiko| Ikenaga, Toyotake| Kusachi, Showzo| Sogo, Taiji| Yamada, Nobuyuki| Nishiyama, Osamu| Yasuhara, Koichiro| Hisamatsu, Mitsuo| Nukada, Kaname| Imada, Kakuro| Hirata, Takako| Kasu, Yoshiko|
PP. 25 - 35
Nagahata, Shunichiro| Okamoto, Yoshimitsu| Kobayashi, Seishi| Matsumura, Kazuyoshi| Kochi, Hiroyoshi| Monzen, Moshiho|
PP. 115 - 125
Hayashi, Hideo| Hirai, Yoshikazu| Wada, Momoko| Kanemasa, Yasuhiro| Kawakami, Yasuto| Mitsuoka, Toshito| Tomita, Kouro| Arata, Takiji| Yoshizawa, Keiko| Yasui, Akie| Fujiwara, Kiyoshi|
PP. 251 - 259