Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume90 issue9-10 (1978-10-30)
Shibata, Shiro| Takeda, Tsuneo| Kajihara, Masayuki| Saito, Ryusuke| Endo, Yoichi| Ogura, Yoshio|
PP. 1105 - 1109
PP. 1111 - 1116
Haraoka, Shoichi| Fujita, Takashi| Saito, Daiji| Yoshida, Hidenori| Ogino, Yasuhiro| Kusuhara, Shunichi|
PP. 1139 - 1144
Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Aono, Kaname|
PP. 1145 - 1149
Miwa, Hiroaki| Kawai, Tomonori| Orita, Kunzo|
PP. 1151 - 1155
Tanabe, Masatada| Tamai, Toyosato| Kawase, Etsuo| Takaki, Hisao| Mizukawa, Kiichiro| Morimoto, Setsuo| Hashimoto, Keiji| Sato, Katashi| Hiraki, Yoshio|
PP. 1157 - 1163
PP. 1249 - 1274
Sonobe, Hiroshi| Takahara, Kazuo| Yoda, Tadao| Yasuda, Hideki| Ogawa, Katsuo|
PP. 1289 - 1295
Akatsuka, Kazuya| Mori, Yasumi| Koujima, Izumi| Hirai, Yoshikazu| Hamada, Hiroshi| Abe, Masufumi| Abe, Shigenobu| Kukida, Shozo| Nagata, Akihide| Fujiwara, Kiyoshi| Hayashi, Hideo| Kanemasa, Yasuhiro|
PP. 1309 - 1317