Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume87 issue7-8 (1975-08-31)
Kondo, Tadasuke| Hirohata, Mamoru| Seo, Kenji| Watanabe, Yutaka|
PP. 611 - 614
Konishi, Shizuo| Tanaka, Tohru| Miki, Masami| Kurokawa, Kyoko| Shibata, Shiro| Fujii, Shizue| Fujimura, Akiko| Ogura, Yoshio|
PP. 661 - 671