Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume87 issue5-6 (1975-06-30)
Saito, Daiji| Maeshima, Kuniko| Tawara, Ritsuya| Hirano, Kazuhiro| Ueda, Minoru| Haraoka, Shoichi|
PP. 347 - 358
Maeshima, Kuniko| Saito, Daiji| Fujita, Takashi| Hisamatsu, Mitsuo| Haraoka, Shoichi|
PP. 359 - 372
Okuyama, Akiko| Tanetani, Setsuro| Ogasawara, Nagayasu| Sakai, Hiroshi| Sakakibara, Hiroshi| Haraoka, Shoichi|
PP. 437 - 449