Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume86 issue3-4 (1974-04-30)
Morino, Yasuo| Aono, Kaname| Kawase, Etsuro| Ebara, Kazuhiko| Takagi, Hisao| Tamai, Toyosato| Kaneda, Shoken| Orita, Kunzo|
PP. 127 - 132
Morino, Yasuo| Watanabe, Setsuo| Takagi, Hisao| Ebara, Kazuhiko| Tamai, Toyosato| Tanabe, Masatada| Iida, Sosuke| Fujiwara, Kanzi| Haisa, Yoshio|
PP. 133 - 138
Kuroda, Shigetoshi| Tateishi, Jun| Chuda, Masaki| Ikeda, Hisao| Morisada, Akira|
PP. 157 - 162