Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume83 issue3-4 (1971-04-30)
Kimura, Ikuro| Moritani, Yoshiaki| Yamana, Masatoshi| Onoshi, Taisuke| Takata, Hiromi| Shirai, Koichi| Nishizaki, Yoshitomo| Tanizaki, Yoshiro| Kunimasa, Ikuya| Nishishita, Akira| Takano, Junko| Kawahara, Hiroshi|
PP. 135 - 139