Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume82 issue11-12 (1970-12-30)
Tanabe, Masatada| Sugita, Katsuhiko| Morino, Yasuo| Watanabe, Setsuo| Haisa, Yoshio| Kumada, Yasumasa|
PP. 503 - 509
Kimura, Ikuro| Kibata, Masayoshi| Hanzawa, Atsumasa| Moritani, Yoshiaki| Onoshi, Taisuke| Takata, Hiromi| Nishizaki, Yoshitomo| Kunimasa, Ikuya| Nishishita, Akira| Tanizaki, Yoshiro| Takano, Junko|
PP. 575 - 584
Ogura, Yoshio| Takiguchi, Takashi| Arakawa, Kiyoshi| Tani, Wataru| Kasai, Hideo| Terashima, Naoyuki| Morita, Minoru|
PP. 585 - 589