Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume80 issue11-12 (1968-12-30)
Kimoto, Katsuhiko| Fujita, Takashi| Kobayashi, Yoshiji| Takahashi, Seiichiro| Fujii, Yoshinobu| Yamada, Toshisuke| Chikata, Yoshiko| Ohtsuki, Hisashi| Murakami, Tetuhide| Nisida, Isamu|
PP. 1211 - 1222
Ueki, Ayako| Asano, Kazuyuki| Ohmura, Morito| Osogoe, Bunsuke|
PP. 1223 - 1227