Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume77 issue7 (1965-07-30)
Shimada, Yoshihiro| Kobayashi, Toshinari| Kojima, Sumi-ichi| Miyashita, Tomoyoshi| Kinochita, Akio| Tanetani, Setsuro| Takayama, Tadasuke| Tamao, Hiroyasu|
PP. 1061 - 1066
Inatomi, Seiiti| Ito, Yoshihiro| Sakumoto, Daigoro| Itano, Kazuo| Tsubota, Taneo| Kusaura, Tutomu|
PP. 1087 - 1093