Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume77 issue5-6 (1965-06-30)
Hiraki, Kiyoshi| Ota, Zensuke| Irino, Shozo| Miyoshi, Isao| Sezaki, Tatsuo| Harada, Hideo| Suzuki, Shinya| Ohsato, Yoshimori| Nagamori, Teiichiro| Moriya, Junichiro| Muguruma, Masahito| Takasugi, Kiyoshi| Dabasaki, Hiroshi| Ikeda, Kazuhiko|
PP. 795 - 835