Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume77 issue4 (1965-04-30)
Kohsaka, Mutsutoshi| Kobayashi, Junzo| Tsuji, Harunori| Izumiya, Kazunori| Nagao, Takashi| Fujiwara, Tsunehiro| Kikui, Shigeru|
PP. 711 - 716
Takahara, Shigeo| Ogura, Yoshio| Okazaki, Hideo| Yasuhara, Kozo| Sadamoto, Masanori| Ohshima, Akio|
PP. 717 - 724
PP. 725 - 742
Ito, Yosihiro| Sakumoto, Daigoro| Itano, Kazuo| Tsubota, Taneo| Inatomi, Seiiti|
PP. 751 - 757