Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume75 issue1-3 (1963-03-30)
Irino, Shozo| Ota, Zensuke| Okada, Koichi| Miyoshi, Isao| Sezaki, Tatsuo| Kawamura, Norio| Kunisada, Mineo| Ikejiri, Koji| Sato, Masanobu| Sota, Susumu| Suzaki, Masanori|
PP. 213 - 231
Hiraki, Kiyoshi| Kimura, Ikuro| Ota, Zensuke| Asano, Kenwo| Kageyama, Hiroshi| Shibuya, Koichi| Kotani, Hidenari| Matsuura, Ryozo| Tsuchida, Junichiro| Sezaki, Tatsuo| Hiraoka, Toshinobu| Himei, Hajime| Moritani, Yoshiaki| Yamana, Masatoshi|
PP. 297 - 316