Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume72 issue3 (1960-02-28)
Kosaka, Kiyowo| Nagashima, Hideo| Shimada, Yoshihiro| Yamabuki, Takahiro| Kawaguchi, Masamitsu| Yamamoto, Shigeru| Ohta, Yasuyuki| Ujike, Mutsuo| Kusaka, Yoshiro| Mitsuda, Toshihiro| Kihara, Tsuyoshi| Kondo, Tadasuke| Haraoka, Syoichi| Amioka, Tadashi| Ishimitsu, Tetsusaburo| Kono, Hiroya| Mitsumoto, Toshiro| Aisaka, Tadakazu| Kosaka, Chuihiro| Moritani, Yui| Tabuchi, Hiroshi| Hashimoto, Kyoji| Kimura, Kenichi| Kono, Hiroshi| Tamao, Hiroyasu| Higuchi, Yosimitsu| Yahata, Katsumi| Imai, Harujiro| Kameyama, Ichiro| Ariji, Sumiro| Fujimori, Yasuhiko| Nakagawa, Syoso| Hirano, Yutaka| Kobayashi, Toshinari| Seido, Ichiro| Tanabe, Isao| Takeda, Kazuhisa| Hayashi, Shinichiro|
PP. 801 - 810
Kosaka, Kiyowo| Nagashima, Hideo| Yamabuki, Takahiro| Yamamoto, Shigeru| Ueda, Yutaka| Endo, Kenichi| Kusudo, Hiroshi| Ono, Nobuhiro| Kobashi, Nobuo| Asada, Kiyotaka| Kaji, Masayoshi| Kitagawa, Toshinori| Shinohara, Toshio| Takaki, Tadateru| Nishida, Takeshi| Nagoshi, Kazuma|
PP. 811 - 820
Kawai, Kiyoshi| Nishii, Emiko| Takahashi, Manabu| Honmatu, Kakushi|
PP. 915 - 919
Kawai, Kiyoshi| Matsumoto, Toyozi| Honmatsu, Kakushi|
PP. 921 - 926
PP. 927 - 931
Yamamoto, Michio| Nobuki, Sigeo| Siaku, Takeru| Akagi, Keiko| Siaku, Midori| Iguti, Yosiko| Tanimoto, Junichi| Kojima, Sumikazu|
PP. 995 - 998