Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume71 issue4-2 (1959-04-05)
PP. 1763 - 1770
Onoda, Osamu| Asahina, Masaru| Nishihara, Yohichi| Tanaka, Yoshinori| Mori, Akitane|
PP. 1781 - 1784
Mochizuki, Yoshio| Nasu, Shozo| Kuroda, Takeshi| Okahira, Kazuma| Murakami, Sadao| Higashiwara, Ryoei|
PP. 1785 - 1792