Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume128 issue3 (2016-12-01)
Mizukawa, Nobuyoshi| Onoda, Tomoo| Matsumoto, Hiroshi| Takeda, Seiko| Noda, Youhei| Onoda, Satoshi| Fukushima, Mai| Tsumura, Munechika| Takeuchi, Tetsuo| Sugiyama, Narushi| Kimata, Yoshihiro|
PP. 191 - 196
Iwamuro, Masaya| Okada, Hiroyuki| Harada, Keita| Kanzaki, Hiromitsu| Hori, Keisuke| Kita, Masahide| Kawano, Seiji| Kawahara, Yoshiro| Tanaka, Takehiro| Yamamoto, Kazuhide|
PP. 201 - 205
Gotoda, Tatsuhiro| Kawano, Seiji| Kono, Yoshiyasu| Miura, Kou| Kanzaki, Hiromitsu| Iwamuro, Masaya| Kawahara, Yoshiro| Tanaka, Takehiro| Yoshino, Tadashi| Shirakawad, Yasuhiro| Tabata, Masahiro| Tanimoto, Mitsune| Okada, Hiroyuki|
PP. 207 - 212
Kobashi, Kenta| Ishii, Hiroshi| Nishiyama, Kanako| Matsumi, Yuki| Hatano, Masahide| Fujiwara, Masamitsu| Kurokawa, Tatsuo| Tsunemitsu, Kensuke|
PP. 213 - 216
PP. 221 - 225
岡山医学会|
PP. 227 - 229
Miyamoto, Masashi| Esumi, Satoru| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 231 - 235
Morita, Mizuki| Toyooka, Shinichi|
PP. 237 - 239
PP. 241 - 242