Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume128 issue2 (2016-08-01)
Iwamuro, Masaya| Takata, Katsuyoshi| Kawano, Seiji| Kawahara, Yoshiro| Yoshino, Tadashi| Okada, Hiroyuki|
PP. 111 - 116
PP. 117 - 120
岡山医学会|
PP. 129 - 132
Terado, Michihisa| Yamanouchi, Hideo| Nakura, Hironori| Nakao, Atsunori|
PP. 133 - 139
Higashionna, Tsukasa| Esumi, Satoru| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 141 - 146
Tomoyasu, Yumiko|
PP. 147 - 148
PP. 149 - 150
PP. 155 - 156
PP. 157 - 163