Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume127 issue3 (2015-12-01)
Okada, Hiroshi| Fujii, Soichiro| Watanabe, Kentaro| Shigematu, Terunobu| Miyashita, Katsuhiro| Okazaki, Morihiro| Kobashi, Haruhiko| Yokoyama, Motohiro| Yoshino, Tadashi|
PP. 209 - 212
Yasui, Kazuya| Umeda, Yuzo| Kumano, Kenjiro| Tabata, Masahiro| Otsuka, Fumio| Yagi, Takahito| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 213 - 218
Oonishi, Ayano| Kariyama, Kazuya| Wakuta, Akiko| Nishimura, Mamoru| Nouso, Kazuhiro|
PP. 219 - 222
Kim, Hye-Sook| Katamoto, Akane| Sato, Akira| Wataya, Yusuke| Doi, Hiroyuki|
PP. 231 - 235
岡山医学会|
PP. 241 - 243
Hino, Hayato| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 245 - 249
平 資正|
PP. 257 - 258