Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume127 issue1 (2015-04-01)
Teshigawara, Sanae| Iwase, Toshihide| Kanamori, Tatsuya| Kawabata, Tomoko| Sato, Masaru| Usui Kataoka, Hitomi|
PP. 13 - 17
Ninomiya, Takayuki| Kanaya, Nobuhiko| Katsuda, Koh| Tanakaya, Kohji| Aoki, Hideki| Takeuchi, Hitoshi|
PP. 19 - 23
Kato, Hiroshi| Oishi, Masahiro| Kodera, Masahito| Yamamura, Masao| Ikeda, Hideaki| Mizuno, Kenji| Yamashita, Yutaka|
PP. 25 - 29
Nakano, Kanyu| Idani, Hitoshi| Asami, Shinya| Ookawa, Hiro| Yoshimoto, Masashi| Ito, Atene| Monden, Kazuteru| Kurose, Yohei| Hioki, Masayoshi| Ishii, Tatsuhiro| Sadamori, Hiroshi| Oono, Satoshi| Kin, Hitoshi| Takakura, Norihisa|
PP. 31 - 34
Kato, Takuya| Matsukawa, Hiroyoshi| Shiozaki, Shigehiro| Fuji, Tomokazu| Fujiwara, Yasuhiro| Ninomiya, Motoki|
PP. 35 - 39
PP. 59 - 61
PP. 63 - 65
宮阪 英|
PP. 67 - 68
PP. 75 - 78
岡山リウマチ研究会|
PP. 79 - 82