Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume126 issue1 (2014-04-01)
Miyamoto, Satoshi| Shikata, Kenichi| Miyasaka, Kyoko| Okada, Shinichi| Sasaki, Motofumi| Kodera, Ryo| Hirota, Daisho| Kajitani, Nobuo| Takatsuka, Tetsuharu| Kataoka Usui, Hitomi| Nishishita, Shingo| Horiguchi Sato, Chikage| Funakoshi, Akihiro| Nishimori, Hisakazu| Uchida, Haruhito Adam| Ogawa, Daisuke| Makino, Hirofumi|
PP. 1 - 6
PP. 7 - 10
Nakamura, Keiichiro| Joja, Ikuo| Fukushima, Chikako| Haruma, Tomoko| Hayashi, Chiaki| Kusumoto, Tomoyuki| Seki, Noriko| Hongo, Atsushi| Hiramatsu, Yuji|
PP. 11 - 15
Mizoo, Taeko| Shien, Tadahiko| Ito, Maiko| Nogami, Tomohiro| Iwamoto, Takayuki| Motoki, Takayuki| Taira, Naruto| Matsuoka, Junji| Doihara, Hiroyoshi|
PP. 25 - 30
Ota, Seisuke| Kasahara, Akinori| Mizuno, Shoma| Fukatsu, Haruka| Kinoshita, Osamu| Noguchi, Toshio| Kishimoto, Nobuyasu| Matsumura, Tadashi|
PP. 31 - 34
Ninomiya, Takayuki| Ojima, Yasutomo| Harano, Masao| Ohno, Satoshi| Shiozaki, Shigehiro| Ninomiya, Motoki|
PP. 35 - 38
Maeda, Naoaki| Shirakawa, Yasuhiro| Koujima, Takeshi| Ohara, Toshiaki| Tanabe, Shunsuke| Noma, Kazuhiro| Sakurama, Kazuhumi| Fujiwara, Toshiyosi|
PP. 39 - 43
Maeda, Naoaki| Shirakawa, Yasuhiro| Koujima, Takeshi| Ohara, Toshiaki| Tanabe, Shunsuke| Noma, Kazuhiro| Sakurama, Kazuhumi| Fujiwara, Toshiyosi|
PP. 45 - 48
PP. 49 - 54
PP. 55 - 58
Hayashi, Youko| Nawa, Hideki| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 59 - 63
Watanabe, Tokiko| Kusano, Nobuchika| Iwatsuki, Keiji|
PP. 65 - 67
PP. 71 - 72
岡山リウマチ研究会|
PP. 75 - 77