Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume124 issue2 (2012-08-01)
Sasaki, Tsuyoshi| Tazawa, Hiroshi| Hasei, Jo| Kunisada, Toshiyuki| Yoshida, Aki| Hashimoto, Yuuri| Yano, Shuya| Yoshida, Ryosuke| Uno, Futoshi| Kagawa, Shunsuke| Morimoto, Yuki| Urata, Yasuo| Fujiwara, Toshiyoshi| Ozaki, Toshifumi|
PP. 105 - 110
PP. 111 - 114
PP. 115 - 117
PP. 125 - 127
Tanabe, Shunsuke| Shirakawa, Yasuhiro| Maeda, Naoaki| Ohara, Toshiaki| Noma, Kazuhiro| Sakurama, Kazufumi| Yanai, Hiroyuki| Yamatsuji, Tomoki| Naomoto, Yoshio| Fujiwara, Toshiyoshi|
PP. 145 - 148
Kimura, Yuji| Iwakawa, Kazuhide| Nishie, Manabu| Inagaki, Masaru| Iwagaki, Hiromi|
PP. 149 - 153
Kataoka, Yuko| Fukushima, Kunihiro| Sugaya, Akiko| Nishizaki, Kazunori|
PP. 155 - 159
Nishii, Nobuhiro|
PP. 161 - 163
PP. 165 - 166
Nishimiya, Yusuke| Konuma, Toshimitsu| Tasaka, Ken| Sendo, Toshiaki|
PP. 167 - 173
PP. 179 - 180
PP. 181 - 182
PP. 191 - 196